Освітній проект «Наукові профільні школи учнівської молоді»

Головна » Про проект

Реалізація цього проекту розпочалася у 2007 році, коли Мала академія наук підписала з фізичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка угоду про співпрацю. Відповідно до неї було організовано роботу секцій «Фізика» й «Астрономія». З часом було створено Науково-технічну школу на базі інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». Так виникла ідея реалізації навчально-дослідницького майданчика для учнів, де школярі, в тому числі із сільської місцевості, могли б долучатися до якісної освіти, переймаючи знання від викладачів провідних українських вишів, та отримувати досвід проведення наукових досліджень. 

На сьогодні функціонують такі школи: 

  • математична;
  • фізична;
  • хіміко-біологічна (секції «Хімія», «Біологія»);
  • інформаційних технологій;
  • лінгвістична (секція «Українська мова»);
  • відновлюваної енергетики.

Завдання проекту

У школах учні мають змогу сформувати певні компетентності.

Пізнавальна компетентність: сприяє поглибленому вивченню і засвоєнню теорії, ознайомлює з основами науково-дослідницької та експериментальної діяльності, методиками та методологією досліджень.

Практична компетентність: передбачає формування навичок науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької діяльності, вміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом; формує мовну культуру, системно-логічне мислення.

Творча компетентність: забезпечує набуття досвіду творчої діяльності, розвиток логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу, виховання потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Соціальна компетентність: сприяє розвитку моральних якостей, громадянської позиції, наукової та пошуково-дослідницької ініціативності; спонукає до отримання нових знань, професійного самовизначення; розвиває вміння працювати в колективі.

Планування навчального процесу

Запис до шкіл відбувається з 1 по 15 вересня.

Навчання здійснюється за спеціально розробленими програмами і планами, які органічно поєднують колективну та індивідуальну форми роботи і містять такі змістовні модулі: «Основи дослідницької роботи», «Профільний навчальний курс», «Організація індивідуальної дослідницької діяльності слухачів» та «Додаткові навчально-розвивальні програми».

Навчаються учні дистанційно за семестровою системою, як у загальноосвітніх навчальних закладах. Вони опрацьовують теоретичний матеріал, виконують практичні та пошукові завдання, перевіряють себе, виконуючи тести для самоконтролю, беруть участь у вебінарах. Під час навчання учні мають можливість отримати онлайн-консультацію від викладачів школи. 

Учасники, які успішно виконують усі завдання (лише учні 9–11-х класів), мають змогу взяти участь в очних сесіях, що відбуваються двічі на рік у Києві. Під час них проводяться лекційні та практичні заняття, яким надається особливе значення. Адже учні набувають навичок роботи із сучасним цифровим обладнанням (компанії PHYWE, Fourier, Celestron), оволодівають методикою виконання експерименту та закріплюють теоретичні знання. 

Навчальний процес організовується відповідно до Положення про наукові профільні школи учнівської молоді. 

Завершенням навчання у школі для слухачів є науково-учнівська конференція.

 

Партнери

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
http://kpi.ua
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
http://www.univ.kiev.ua
  Національний педагогічний університет імені  М .П. Драгоманова
http://www.npu.edu.ua
  Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
http://upml.knu.ua

У 2017/2018 навчальному році школи доступні для учнів 8–11-х класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Набір проводиться за такими напрямами:

- 8–11-й клас 

- 9–11-й клас 

Щоб стати учасником проекту, необхідно зареєструватися, заповнивши анкету.

Форми навчання:

- дистанційна

  • робота відповідно до плану самостійної роботи учнів;
  • опрацювання теоретичного матеріалу;
  • виконання контрольних робіт;
  • участь у вебінарах відповідно до профілю школи. 

- очна (сесійні збори): успішно виконавши план самостійної роботи, учні запрошуються на осінні та зимові сесійні збори. 

По закінченні навчання учень отримує сертифікат про навчання у Всеукраїнських наукових профільних школах Малої академії наук України.