Засєдка Л. М., Борисенко О. В., Кравченко В. М. Задачі Всеукраїнської заочної фізико-технічної школи Малої академії наук (2011-2012 навчальний рік)

Головна » Ресурсний центр » Навчально-методичні матеріали » » Засєдка Л. М., Борисенко О. В., Кравченко В. М. Задачі Всеукраїнської заочної фізико-технічної школи Малої академії наук (2011-2012 навчальний рік)

У збірнику на основі узагальненого досвіду роботи Всеукраїнської заочної фізико-технічної школи Малої академії наук подано методику й аналіз розв’язування основних типів задач з математики та фізики.

Видання розраховане на старшокласників – учасників заочної школи для вирішення, перевірки контрольних завдань та поглиблення і систематизації отриманих знань, а також на допомогу іншим учням для підготовки до контрольних робіт з математики та фізики.


Редакційна колегія: Лісовий О. В., Засєдка Л. М. (канд. фіз.-мат. наук, вчитель Технічного ліцею НТУУ «КПІ»), Борисенко О. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ»), Кравченко В. М. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка), Пещеріна Т. В., Красовський О. О., Захарчук В. А.

Збірник навчально-методичних матеріалів

Завантажити