Качоровська О.П. Задачі Всеукраїнської заочної хімічної школи Малої академії наук України на 2011–2012 н. р.

Головна » Ресурсний центр » Навчально-методичні матеріали » » Качоровська О.П. Задачі Всеукраїнської заочної хімічної школи Малої академії наук України на 2011–2012 н. р.

У збірнику на основі узагальненого досвіду роботи Всеукраїнської заочної хімічної школи Малої академії наук подано методику й аналіз розв’язування основних типів задач з хімії.

Видання розраховане на старшокласників – учасників заочної школи – для вирішення, перевірки контрольних завдань та поглиблення і систематизації отриманих знань, а також на допомогу іншим учням для підготовки до контрольних робіт з хімії.

Редакційна колегія: Лісовий О. В., Качоровська О. П. (старший викладач кафедри загальної та неорганічної хімії хіміко-технологічного факультету НТУУ « КПІ»), Пещеріна Т. В., Качоровська Є. В.

Збірник навчально-методичних матеріалів

Завантажити