Запис лекції з фізики Кордюка О. А. від 26.01.2016 р. «Явище надпровідності та синхротронний експеримент»

Головна » Ресурсний центр » Відео » » Запис лекції з фізики Кордюка О. А. від 26.01.2016 р. «Явище надпровідності та синхротронний експеримент»

Явище надпровідності та синхротронний експеримент

Кордюк Олександр Анатолійович, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу надпровідності Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, д. ф.-м. н.

Проблема надпровідності, а тим паче високотемпературної, є і однією з найактуальніших (ще не розв’язаних) проблем фізики конденсованого середовища і основною рушійною силою для розвитку сучасного експерименту. Ця лекція має на меті дати уявлення як про явище надпровідності, так і про сучасний синхротронний експеримент на прикладі фотоелектронної спектроскопії, а також пояснити, як такі експерименти дають змогу зрозуміти механізм надпровідності.