Профільні школи

Головна » Профільні школи

Школа інформаційних технологій

Всеукраїнська заочна школа інформаційно-телекомунікаційних технологій Малої академії наук України – одна з форм організації навчально-виховного процесу, що спрямована на всебічну підготовку обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності в галузі комп’ютерних наук.


Фізична школа

Школа дає поглиблені знання з різних розділів фізики й ознайомлює з основами наукових досліджень. Завдяки доступному викладу навчального матеріалу, найважливіших відомостей про сучасні наукові досягнення і перспективні напрями досліджень ви дізнаєтесь про основні поняття, принципи і закони фізики, методи і прийоми наукових досліджень.


Хіміко-біологічна школа

У школі учні поглиблено вивчать хімію та біологію; ознайомляться з основами експериментальної та науково-дослідницької діяльності; розвинуть аналітичне й дослідницьке мислення; теоретично та методологічно підготуються до проведення наукових досліджень.


Відновлювана енергетика

Цей напрям функціонує у форматі онлайн-студії. Виконуючи дослідницькі проекти, ви поглибите знання з теми енергозбереження, дізнаєтеся про його переваги і навчитеся раціонально використовувати енергію в побуті.


Лінгвістична школа

У школі ви отримаєте початкові знання з українського мовознавства та основ наукових досліджень. Доступний виклад найважливіших відомостей про мову і методи її дослідження ознайомить вас з основною мовознавчою термінологією, методами і прийомами наукового пошуку, актуальними напрямами сучасної лінгвістичної науки.


Математична школа

У школі ви сформуєте математичні компетентності, що розвивають спроможність бачити і застосовувати математику в реальному житті. Зрозумієте зміст і метод математичного моделювання, побудуєте математичну модель і будете досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати й оцінювати похибку обчислень.