Навчальний план самостійної роботи учня на І семестр 2017–2018 н. р.

Головна » Профільні школи » Лінгвістична школа » Самостійна робота учнів » » Навчальний план самостійної роботи учня на І семестр 2017–2018 н. р.

Модуль І

Розділ 1.

Сучасна українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Різновиди та ознаки наукового стилю

Лекція 1. Пам’ятка «Типові порушення норм слововживання в науковому стилі»

22.09.2017

 

Контрольна робота

25.09.2017

 

Тест №1

29.09.2017

 

Відповіді для самоконтролю

 

Розділ 2.

Фонетика. Орфоепія.
Звукова система сучасної української мови. Особливості української орфоепії. Труднощі в наголошуванні слів. 
Артикуляція звуків сучасної української літературної мови

Лекція 2

06.10.2017

 

Лабораторна робота №1

13.10.2017

 

Лабораторна робота №2

20.10.2017

 

Тест № 2

27.10.2017

 

Відповіді для самоконтролю

 

Розділ 3.

Лексико-семантична система української мови. Розмежування багатозначності й омонімії. Проблема визначення міжчастиномовних омонімів

Лекція 3

03.11.2017

 

Тест №3

10.11.2017

 

Відповіді для самоконтролю

 

Розділ 4.

Фразеологія української мови. Джерела фразеологізмів та їхня структурно-семантична класифікація

Лекція 4

Тест №4

17.11.2017

Розділ 5.

Українська лексикографія. Типи словників

24.11.2017

Розділ 6.

Морфеміка. Типи морфем в українській мові. Словотвір. Морфологічні й неморфологічні способи словотворення. Статус афіксоїдних елементів в українській мові

Лекція 6

01.12.2017

Розділ 7.

Способи та засоби словотворення в сучасній українській літературній мові

Презентація «Словотвір»

08.12.2017

 

Тест № 4

15.12.2017

 

Відповіді для самоконтролю

 

Розділ 8.

Граматика. Способи та засоби вираження граматичних значень в українській мові

20.12.2017

Розділ 9.

Категорія відмінка в українській мові. Особливості відмінювання іменних частин мови

22.12.2017

Модуль ІІ

Розділ 1.

Наукознавство. Основні поняття та елементи науки. Методологічна основа дослідження. Загальнонаукові методологічні принципи й методи. Лінгвістичні методи дослідження

20.09.2017

Розділ 2.

Методологічна основа дослідження

04.10.2017

Розділ 3.

Особливості процесу наукового пізнання

18.10.2017

Розділ 4.

Організація наукової творчості у галузі мовознавства

01.11.2017

Розділ 5.

Підготовчий та основний етапи в написанні мовознавчої науково-дослідницької роботи учня

15.11.2017

 

Тест ОНД

27.11.2017

Викладачі школи:

  • Наталія Гальона, професор кафедри української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук;
  • Олеся Сулима, доцент кафедри української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук (e-mail: ukrlingvo@man.gov.ua).