Математична школа

Головна » Профільні школи » Математична школа

Всеукраїнська математична заочна школа Малої академії наук України – одна з форм організації навчально-виховного процесу, що полягає в розвитку особистості учнів завдяки формування математичних компетентностей у процесі занять математикою, що розвивають спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

Вона дає можливість поглибити та систематизувати знання з математики та основи наукових досліджень. Доступний виклад найважливіших математичних понять, теорем та методів математичних досліджень покликаний ознайомити учнів з основами, методами і прийомами наукового пошуку, окремими актуальними напрямками сучасної математики. 

Крім того, програмою школи передбачено уміння розв’язувати типові математичні задачі, а саме: використовувати на практиці алгоритм розв’язання типових задач; уміти систематизувати типові задачі, знаходити критерії зведення задач до типових; уміти розпізнавати  типову задачу або зводити її до типової; уміти використовувати різні інформаційні джерела для пошуку процедур розв’язувань типових задач (підручник, довідник, Інтернет-ресурси).